logotype
logotype

Handelsbetingelser / Vilkår og betingelser - GO-Cruise

Her er de handelsbetingelser og Vilkår og betingelser, du accepterede ved bestilling af din rejse.

Aftalen og betalingsbetingelserne

Aftalen er bindende for parterne, når den rejsende har betalt rejsen inden fristens udløb. Hvis betalingen ikke gennemføres inden den aftalte frist, annulleres bookningen automatisk.

Personoplysninger

Ved booking og bestilling skal du oplyse dit navn, sådan som det er stavet i den maskinelt læsbare del forneden i det pas, som medtages på rejsen (fx Gitte Soerensen for Gitte Sørensen). Du skal oplyse det fulde navn i passet samt fødselsdato og nationalitet.
Du er forpligtet til selv at kontrollere, at oplysningerne på bekræftelsen om skib, afrejsedato og sejlrute samt personoplysninger angivet er korrekte.

Ændring af sejlruten
Kaptajnen har fuld myndighed til at ændre ruten, hvis han vurderer det, er det bedste og mest sikre for gæsterne.

Vi kan derfor ikke garantere at den angivne sejlrute altid følges, da sikkerheden er det vigtigste. Kompensation for ændring af sejlruten gives ikke.

Betaling af rejsen
Ved bestilling af rejsen ved mere end 90 dage før afrejse, skal der indbetales et depositum på 25 % af rejsens pris minus flybilletter.  Flybilletter skal altid betales fuldt ud ved bestilling og kan ikke refunderes.

Restbeløb betales senest 90 dage før afrejse.

Bestiller du mindre end 90 dage før afrejse, skal hele rejsen betales på en gang.

Afbestillingsforsikring skal tegnes og betales samtidig med booking af rejsen og kan ikke tegnes efterfølgende.

Vær opmærksom på at du ved indbetaling af depositum accepterer og godkender at fremsendte tilbud, rejseplan og faktura er som ønsket, samt at du har læst vores rejsebetingelser.

Tjek derfor alle dokumenter igennem og husk at kontrollere at navnene står nøjagtigt som i passet, samt at alle datoer er korrekte.

Overholdes tidsfristerne for indbetaling ikke, forbeholder GO-Cruise sig retten til at annullere rejsen, og depositum refunderes ikke.

Ændringer på kundens foranledning
Det er normalt ikke muligt at ændre sin rejse eller elementer af rejsen efter at depositummet er betalt, men kan i visse tilfælde godt lade sig gøre. Bemærk dog, at ændringer ofte er forbundet med ekstraomkostninger til vores leverandører, kontakt derfor GO-Cruise hvis du ønsker at ændre en allerede bekræftet rejse.

Derudover opkræver GO-Cruise et administrationsgebyr på DKK 750 per person ved ændringer på kundens foranledning. Administrationsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører GO-Cruise. Administrationsgebyret skal betales før ændringen kan bekræftes.

OBS! Flybilletter kan ikke refunderes eller ændres.

Afbestillingsbetingelser
Afbestilling af rejsen skal ske på mail info@go-cruise.dk og er først gældende når vi har modtaget din skriftlige afbestilling af din rejse.
GO-Cruise opkræver et administrationsgebyr på DKK 750 per person ved afbestilling.

Øvrige afbestillingsomkostninger per person:
Ved afbestilling 21 dage eller mindre før afrejse 100%
Mellem 22 og 59 dage før afrejse 60% af rejsens pris
Mellem 60 og 89 dage før afrejse 25% af rejsens pris
Ved afbestilling 90 dage eller mere før afrejse mistes depositum.

Ved flyrejser mistes hele flybillettens pris uanset tidspunkt for afbestilling.
Hvis hotellet er oplyst som ikke-refunderbart/non ref. på faktura, mistes hele prisen uanset tidspunkt for afbestilling.

Ved enkelte suiter og world cruise gælder andre afbestillingsbetingelser, hvilket fremgår af fakturaen

Evt. afbestillingsforsikring refunderes ikke ved afbestilling.

Bemærk, at ved delvis annullering har flere af rederierne følgende betingelser: Såfremt en af gæsterne i en dobbeltkahyt afbestiller, og den anden gæst vælger at tage afsted alene, skal der betales et singletillæg til prisen. Dette gælder også ved afbestillinger fra en eller flere personer i en flermands kahyt. Bemærk: Den person som afbestiller, vil følge almindelige afbestillingsregler.

Billet
Du kan typisk udskrive dine billetter senest 21-7 dage før afrejse. Bemærk at hos visse rederier og flyselskaber skal kunden gennemføre online check-in før de endelige billetter kan udstedes.

Husk nøje at kontrollere, at alt er i overensstemmelse med det ønskede og at navnet er, som i passet. Det er dit ansvar, at kontrollere alle dine rejsedokumenter og skulle du opdage en fejl, så kontakt os med det samme, så vi kan få lavet de nødvendige ændringer, såfremt dette er muligt. Bemærk, ændringer er forbundet med gebyrer hos de enkelte leverandører.

Vaccinationer
Vi anbefaler, at du tjekker de opdaterede vaccinationsoplysninger hos ‘Danske lægers vaccinations service’ på www.sikkerrejse.dk. Du kan også spørge din egen læge om vaccinationer.

Graviditet
Er du gravid, er du velkommen til at rejse på krydstogt indtil uge 24 af din graviditet. Når du først er gået ind i uge 24, kan du desværre ikke tage på krydstogt. Det er noget rederierne går meget op i og du vil blive afvist, hvis du er længere henne.

Vær opmærksom på, at rederierne kræver en attest fra din læge, på engelsk, hvor der står hvor langt du er henne, samt at du er i god form og har haft en uproblematisk graviditet frem til afrejsen. Uden denne attest kan du risikere at blive afvist.

Pas
På et krydstogt skal du altid have pas med, uanset hvorhen rejsen går. Dit pas skal være gyldigt i 6 måneder efter krydstogtets afslutning. Alle skal have eget pas, også børn.

OBS! Det er vigtigt, at dit navn er ens i både pas og rejsedokumenter, da både fly- og krydstogtselskaber kræver identiske papirer og kan nægte dig adgang, såfremt der ikke er overensstemmelse.

Såfremt du ikke kan fremvise et gyldigt pas vil du blive nægtet ombordstigning og du vil ikke få rejsen refunderet.

Visum
Flere landekræver gyldigt visum ved indrejse (også selv om du bliver på skibet og ikke går i land) . Det er derfor vigtigt, at du i god tid inden afrejse kontrollerer hvilke visumregler der gælder for din ferie og får lavet evt. fornødne visa, da du ellers kan blive nægtet ombordstigning.

Det er op til dig som rejsende, at sørge for at du har visum i orden, men GO-Cruise hjælper naturligvis med at svare på spørgsmål så godt vi kan.

ESTA – USA & Canada
En ESTA er en forhåndsregistrering, som skal laves minimum 3 dage inden afrejse til USA uanset om du skal til USA eller blot mellemlander. Vi anbefaler, at du laver den i god tid, og gør opmærksom på at GO-Cruise ikke må lave den for dig, da det er et personligt dokument.

Det koster ca. 21 USD per person og alle skal have deres egen, som skal printes ud og medbringes.

Du laver din ESTA her ESTA ansøgning

ESTA ansøgning Canada har også fået et registreringssystem, det hedder en eTA og skal ligeledes udfyldes, godkendes og medbringes. Dette uanset om du skal til Canada eller blot mellemlander. Den koster ca. 14 CAD per person.

Du laver din eTA her eTA ansøgning

Rejseforsikring
GO-Cruise anbefaler, at du altid tegner en rejseforsikring, så du er dækket hvis uheldet er ude. Har du allerede en forsikring, så anbefaler vi, at du tjekker inden afrejse om du er tilstrækkeligt dækket. Især kreditkort forsikringer kan være begrænset af restriktioner, så endelig tjek dem godt igennem. GO-Cruise samarbejder med Gouda Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring ved akut opstået sygdom

Tegner du en afbestillingsforsikring er du dækket ved akut sygdom op til afrejsen.

En afbestillingsforsikring giver dig mulighed for at annullere din rejse ved sygdom og give dig du dine penge retur, mod en omkostning på 500 DKK per person til GO-Cruise.

GO-Cruise samarbejder med Gouda Rejseforsikring og en afbestillingsforsikring koster 7% af rejsens pris.

Beløbet refunderes ikke ved en evt. afbestilling.

NB! En afbestillingsforsikring skal tegnes og betales samtidig med booking af rejsen og kan ikke tegnes efterfølgende.

Reklamationer
Er der uoverensstemmelse mellem hvad du har fået og hvad du mener, at have købt, så kontakt GO-Cruise med det samme, så vi kan få redt trådene ud og hjælpe hvor det kan være nødvendigt. Det er yderst vigtigt, at du kontakter os så snart du opdager, at alt ikke er, som det skal være, da vi som rejsebureau skal have en mulighed for at udbedre fejl og mangler. Kontakter du os ikke straks, vil det medføre tab af retten til senere og kunne få erstatning. Du må derfor ikke selv købe eller booke andet, hvis du vil være sikker på at vi dækker evt. ekstraomkostninger. Vi vil naturligvis altid gøre vores bedste for at løse sagen, da vores største ønske er, at du får en god ferie.

Eventuelle krav imod GO-Cruise skal fremsættes over for GO-Cruise umiddelbart efter rejsens afslutning. Krav der fremsættes senere end 3 måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat inden for rimelig tid og kan derfor ikke behandles. Kan enighed om et erstatningskrav eller beløb ikke opnås ved at klage til GO-Cruise, kan du betale for at indbringe klagen for:

Pakkerejse-Ankenævnet

Haldor Topsøes Allé 1, st.
Bygning 91
2800 Kgs. Lyngby

www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager over flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning ”Denied Boarding” med henvisning til EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – som kan læses på dansk på www.trafikstyrelsen.dk – Civil Luftfart – Flypassagerer – Passagerrettigheder. GO-Cruise er som rejsebureau ikke omfattet af EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte gennemførelse af den flytransport, de har bekræftet, samt for den bagage, de har accepteret at medtage.

Forbrugerens ansvar
Husk du selv har et ansvar for at læse alle modtagne mails, dokumenter og fakturaer, så der er overensstemmelse imellem hvad du mener du har købt og hvad du har fået.

Det er vigtigt, at dit navn er ens i både pas og rejsepapirer, da både fly- og krydstogtselskaber kræver identiske papirer og kan nægte dig adgang, såfremt det ikke er i overensstemmelse – læs derfor de tilsendte papirer og billetter grundigt igennem.
Det er dit ansvar som kunde, at sørge for at have de nødvendige dokumenter, visa og evt. øvrige papirer i orden ved rejsens start.
GO-Cruise vil naturligvis hjælpe med at oplyse hvilke papirer der skal bruges, men i den sidste ende er det dit ansvar.